Zelfredzaamheid ouderen

zelfredzaamheid ouderen

Ouderen worden ouder

Wereldwijd vindt er vergrijzing plaats. Dat is niet vreemd. We leven gezonder en op medisch gebied kunnen we steeds meer, waardoor de levensverwachting van de mens stijgt. Als je daar de bezuinigingen bijneemt, dan mag je constateren dat er van onze vaders/moeder, opa’s en oma’s steeds meer zelfredzaamheid verwacht wordt. De achterblijvende man, die beweert zelf geen eitje te kunnen bakken, omdat zijn vrouw dat altijd deed, komt daar niet meer mee weg. Van hem en/of zijn familie wordt een bijdrage verwacht.

Zelfredzaamheid ouderen

Van onze ouderen wordt enige zelfredzaamheid verwacht. Hiermee wordt bedoelt dat een ouderen zich in zijn of haar huis zelf weet te redden, eventueel met behulp van thuis- en/of mantelzorg. Uitgangspunt zijn niet alleen de oplopende kosten van verpleegtehuizen, maar ook de gedachtegang dat ouderen het liefst op hun eigen stekkie vertoeven.
Immers, daar liggen de herinneringen.
In de praktijk betekent dit dat ouderen met eventuele hulp thuis kunnen blijven wonen. Bij hulpmiddelen moet je denken aan:

* Thuis- en/of mantelzorg
* Hulpmiddelen

Thuis en/of mantelzorg

Thuiszorg is ook weer onder te verdelen in categorie├źn. Daar waar de ene oudere genoeg heeft aan huishoudelijke hulp, heeft de andere verzorgende hulp nodig die hen helpt bij douchen en aankleden, maar ze ook helpt bij het aantrekken van de bijvoorbeeld steunkousen. Ook de verpleging valt onder thuiszorg. Zij zijn er voor de medicijnen en medische gerelateerde handelingen, die door de verzorging niet gedaan mogen worden.

Dit alles zijn kortdurende momenten op een dag, die de meeste ouderen als prettig ervaren. Zo breekt het hun dag, is er een praatje te houden en niet geheel onbelangrijk, zien ze het als een controle moment.

Mantelzorg wordt dikwijls door familie, buren en/of kennissen gedaan. Het meest bekende is wel de inwonende partner die ondersteunt of het kind dat dagelijks aankomt om zijn of haar ouder te ondersteunen.

Hulpmiddelen

Bij hulpmiddelen moet je denken aan een aangepast huis, de rollator en de traplift. Wanneer je het breder bekijkt mag je er misschien ook de faciliteiten van bijvoorbeeld een gemeente bij rekenen. Hierbij kun je denken aan een regiotaxi, die de mobiliteit vergroot of vrijwilligersorganisaties vanuit de kerk- en/of gemeenschap die boodschappen doen, een praatje komen houden.
Ook een alarmsysteem, dat ouderen om hun nek dragen, zou je als hulpmiddel kunnen zien. Een druk op de knop is voldoende, om in geval van nood, alarm te slaan.

Zelfredzaamheid ouderen is het moderne nu

Of je het er nu wel of niet mee eens bent, de zelfredzaamheid van ouderen is wel het moderne nu. Je ziet dat er ook steeds meer wordt ingespeeld op deze zelfredzaamheid. Er verschijnen steeds meer producten op de markt die ouderen helpen om langer thuis te kunnen blijven wonen. Deze markt zal ongetwijfeld ook nog in ontwikkeling blijven.